Algemeen

Openingstijden
Wij zijn maandag tot en met vrijdag geopend van 07:00 uur tot 19:00 uur. We bieden de mogelijk om een door u mee gegeven avondmaaltijd aan uw kind te geven.
Wij zijn het hele jaar door geopend met uitzondering van de nationale feestdagen.
(Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag om de 5 jaar, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag)

Veiligheid
Om ervoor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de Wet Kinderopvang. Van de inspectie wordt een rapport gemaakt en deze is voor u als ouder altijd inzichtelijk.
Wij voeren zelf jaarlijks een risico-inventarisatie uit. Wij beoordelen door middel van inventarisatie lijsten de risico’s binnen onze groep. De inventarisaties worden verwerkt en vanuit daar wordt er een plan gemaakt.

Inspectierapport kinderdagverblijf
Inspectierapport kinderdagverblijf
Inspectierapport buitenschoolse opvang
Inspectierapport buitenschoolse opvang

Formulieren
Inschrijfformulier kinderopvang en buitenschoolse opvang
Medicijnformulier

Link voor ouderlogin
Ouderlogin


Oudercommissie
Ieder kinderdagverblijf is verplicht om een oudercommissie op te stellen. Het doel van een oudercommissie is het bespreken van belangrijke zaken en het uitwisselen van ideeën omtrent het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Minimaal drie keer per jaar komen we samen voor een vergadering.

Onze oudercommissie bestaat nu uit drie leden; Menno Venrooy (secretaris, hij stelt de agendapunten op en communiceert deze met de ouders), Dick Mans (voorzitter, hij leidt de vergaderingen) en Mirte Gerritsen.

De oudercommissie is te bereiken via het volgende email adres: kdvdetoverboom.oc@gmail.com